På svenska

Kortfattat

Ristinummen Musiikkikoulu ry (RMK) är en ideell förening som är verksam i Variska skolans lokaler i Gamla Vasa samt i bandlokalen på Mjölnaregatan 12. Från hösten 2021 har vi även verksamhet i Länsimetsäkoulu i  Gerby. RMK tillhandahåller musikundervisning för barn och ungdomar, men även för vuxna som har ett intresse av att lära sig musik. Musikundervisning ges dels som individuell undervisning och dels som gruppundervisning (bandskola och bandverksamhet).

Undervisning ges i piano (keyboard/orgel), gitarr, bas, trummor och sång på individuell nivå (Undervisning i andra instrument tillhandahålles enligt önskemål och behov. Ta kontakt). Vi har musiklekskola för de minsta och band och bandskola som gruppundervisning för längre hunna. Musikteori tillhandahålles enligt behov.

Musikundervisningen ges 1 gång per elev/vecka. Lektionerna är antingen 20 eller 30 minuter. Höstterminen omfattar 12 och vårterminen 13 undervisningstillfällen. Terminerna avslutas med en jul- respektive vårkonsert, där eleverna får visa sina kunskaper. Därutöver har vi minst 2 matinéer per termin (Soitto-Soi!) på stadens olika åldringshem och avdelningar, samt samkvämskvällar och träffar enligt efterfrågan.