Musiikkiteoria

Musiikin teoria

Musiikinteoria on oppiaine, joka tutkii musiikin monia elementtejä, kuten musiikin analysoinnin, kuuntelemisen, ymmärryksen ja säveltämisen menetelmiä ja kehitystä. Sitä voidaan pitää musiikkitieteen haarana tai itsenäisenä tutkimusalana, joka on osittain päällekkäinen musiikkitieteen kanssa. Musiikinteorian osa-alueita ovat muun muassa muoto-oppi, musiikkianalyysi, rytmioppi, sointuoppi, soitinnus, sävellysoppi ja säveloppi. 

Musiikinteorian opiskelu tähtää yleensä tasosuorituksen 1/3, 2/3 tai 3/3 tutkintoon.


Musiikin perusteet

MUSIIKIN PERUSTEET -ryhmässä käsitellään musiikin teoriaa käytännön näkökulmasta. Ryhmään on kerätty oppilaita eri soittimista, jotta saamme kasaan kokonaisen bändin. Tunneilla opetellaan teorian perusteita ja soitetaan tunnin aiheeseen liittyviä kappaleita, jotta teorian taitamisen hyöty käytännön musisoimisessa tulisi kirkkaasti esille. Tunti kestää 60 minuuttia, josta 30 min on teoriaa ja 30 min soittoa. Vaatimuksena on, että osallistujilla tulisi olla mielellään vähintään vuosi aikaisempaa soittokokemusta. 

Näillä tunneilla musiikin teoria ei ole tylsää pakertamista, vaan oppimista tekemisen ja soittamisen kautta. Musiikin perusteet kehittävät musiikin hahmottamista sekä soittajan yleistä muusikkoutta. Tuntien aiheet pohjautuvat Tohtori Toonika -kirjan 1. ja 2. tason materiaaleihin, ja bändisoitossa keskitytään RMK:n tämän vuoden teemaan, eli 90-lukuun.