Tutkinnot


Koulussamme voi suorittaa tutkintoja Kuulaopiston kanssa yhteistyössä. Tutkinnot ovat jaettu kolmeen tasosuoritukseen 1/3, 2/3 ja 3/3. Tutkinnon voi suoritta musiikin teoriasta, laulusta ja lähes kaikista instrumenteista. Tutkintojen tavoitteena on toisaalta oppilaan saama kokemus tutkintotilanteesta ja itsestään tutkinnon suorittajana. Tutkinto antaa myös lisäarvoa, jos oppilas tarvitsee suoritusta esim. tiettyyn kouluun pyrkiessään.